X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
آموختنیهای تجربه دیگران

آموخته ام: هرچه برای خود میخواهم برای دیگران نیز بخواهم 

آموختم: بجز خدا به کسی اعتماد نکنم. 
آموختم: راز خودم رو به هر کسی نگم. 

آموختم: باید نسبت به همه چیز و همه کس و هر چیزی که می بینی و می شنوی بی تفاوت باشی تا بتونی راحت زندگی کنی 

اموختم: بفهمم نه فقط یاد بگیرم! 


اموختم: بشنوم نه فقط گوش کنم! 


اموختم: همواره قدردان خوبی های اطرافیانم باشم! 


اموختم: بیشتر از اینکه حرف بزنم تعمق کنم! 


اموختم: در لحظه زندگی کنم ..نه در گذشته و نه در آینده! 


اموختم: کودک درونم همیشه کودکی شاد بماند!  

 

اموختم: که بهترین دوست خداست وبعد از خدا دوستانی که به او نزدیکترند    

 

اموختم: که هیچ کس لیاقت اشکهای تو را نداره و کسی که چنین ارزشی رو داره هیچ وقت باعث اشک ریختن تو نمی شود  

آموخته ام که : همیشه کسی هست که به ما احتیاج داره  


آموخته ام که : اگر در ابتدا موفق نشدم با شیوه ای جدیدتر دوباره بکوشم  


آموخته ام که : موفقیت یک تعریف دارد(باور داشتن موفقیت)
 

آموخته ام که: خداوند متعال همه چیز را در یک روز نیافرید پس چطور می شود که من همه چیز را در یک روز بدست آورم.. 


آموخته ام که : اگر مایلم پیام عشق را بشنوم خود نیز بایستی آن را ارسال کنم 
 

آموخته ام که : گاهی اوقات از کسانی که انتظار دارم در هنگام شکست یاریم کنن سخت ترین ضربه را خواهم خورد 

 
آموخته ام که : زمان نیاز است تا به آن شخصیتی تبدیل شویم که آرزویش را داریم 


آموخته ام که : هرگز وابسته به کسی نباشم 
 

آموخته ام که: در جست و جوی محبت و خوشبختی زمانی برای تلف کردن وجود ندارد 
 

آموخته ام که : گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن است  


آموخته ام که : هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده می شود نه گفت (حتی اگه تکه ای بیسکویت باشد)
 

آموخته ام که : به چیزی که دل ندارد نباید دل بست 


آموخته ام که : لبخند ارزانترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.. 


آموخته ام که :برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم دعا کنم 
 

آموخته ام که : هر چه زمان کمتری داشته باشیم کارهای بیشتری انجام می دهیم 

 
آموخته ام که : زندگی تو می تونه در ظرف چند ساعت با کمک افرادی که هرگز تو رو نمی 

 شناسن تغییر بکنه !! 


آموخته ام که : فقط به این دلیل که دو نفر با یکدیگر اختلاف دارند به این معنی نیست که یکدیگر را دوست ندارند و به این دلیل که اختلافی نداردن به این معنا نیست که یکدیگر را دوست دارند

اموختم: که همه رو دوست خودم ندونم.چون اونایی که میدونستم همه رفتند   

اموختم: که مغرور نباشم حتی اگه بهترین موقعیت ها رو داشته باشم.  

آموختم: دشمنم را هم می توانم دوست داشته باشم اعتماد چیز خوبی است ولی نه همه جا   

آموختم:  به زور از خداوند چیزی نخوام هر چی خودش صلاح میدونه همون 


آموختم: فقط به او اعتماد کنم و صبر داشته باشم چون خدا همیشه با صابرینه

  

آموختم: دنیا خیلی بیمعرفته وآدمهای توش بیمعرفتتر! 


آموختم: به جز خدا هیچکی ارزش عشق رو نداره! 

 

آموخته ام: که هر چیز ارزش امتحان کردنو نداره